آمار تولید محصولات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

تولیدات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو محصول دو کارخانه فرآوری (مجتمع معدنی چادرملو) و کارخانه گندله سازی اردکان می باشد.
- واحد تولید محصولات هزار تن می باشد
- اطلاعات سال 1389 از شهریور ماه در وب سایت ثبت گردیده است
- آمار سالهای گذشته به صورت جدولی در بخش مشاهده آمار تولید سالهای 1384 تا 1388 در دسترس می باشد

آمار تولید روزانه (ماه جاری)
آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری)
آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته)

آمار تولید روزانه (ماه جاری)
سالکنسانتره آهندرشت دانه Lumpریزدانه (FC)ریزدانه (FN)کنسانتره آپاتیتگندله
1396/07/2822,087000011,601
1396/07/2721,818000013,144
1396/07/2621,2331,5506000013,052
1396/07/2523,2851,3005000012,573
1396/07/2417,5481,1004400012,032
1396/07/2322,9271,1504600012,503
1396/07/2221,9161,2004800012,790
1396/07/2119,4481,3505500012,627
1396/07/2020,0881,2505000012,747
1396/07/1919,1361,1504600011,613
1396/07/1821,7811,2004800012,789
1396/07/1724,3901,2505000012,788
1396/07/1618,6151,150450001,945
1396/07/1521,7711,1004500013,042
1396/07/1421,2981,0004000013,059
1396/07/1319,5579003500012,929
1396/07/1221,5851,7007000011,030
1396/07/1121,5171,1504600013,026
1396/07/1021,5151,0004000012,896
1396/07/0926,500000012,723
1396/07/0823,713000012,746
1396/07/0724,075000012,599
1396/07/0620,198000012,611
1396/07/0523,941000012,550
1396/07/0422,667000012,641
1396/07/0323,869000012,710
1396/07/0222,739000012,936
1396/07/013,141000011,274
جمع:592,35820,5008,1800340,976


آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری)
ماهکنسانتره آهندرشت دانه Lumpریزدانه (FC)ریزدانه (FN)کنسانتره آپاتیتگندله
شهریور713,99222,0008,85006,969319,794
مرداد719,94021,0008,50005,41893,982
تیر517,10419,2507,7500360149,543
خرداد679,07519,7508,14001,830298,781
اردیبهشت801,23925,6009,75008,336341,450
فروردین849,56926,90010,80008,852298,389
جمع:4,280,919134,50053,79031,7651,501,939


آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته)
سالکنسانتره آهندرشت دانه Lumpریزدانه (FC)ریزدانه (FN)کنسانتره آپاتیتگندله
13959,202,962261,47065,855066,2123,719,849
13948,725,807428,550123,575188,67593,0192,753,500
139310,321,230813,980268,051490,36973,7793,070,311
139210,569,306871,478428,136309,162103,2613,546,480
139110,294,772818,491619,567420,37150,0573,437,989
13908,873,528806,137462,500145,31102,952,991
13898,463,014676,690324,630124,5512,9962,255,122
13835,0710004,2950
جمع:66,455,6904,676,7962,292,3141,678,439393,61921,736,242