آمار تولید محصولات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

تولیدات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو محصول دو کارخانه فرآوری (مجتمع معدنی چادرملو) و کارخانه گندله سازی اردکان می باشد.
- واحد تولید محصولات هزار تن می باشد
- اطلاعات سال 1389 از شهریور ماه در وب سایت ثبت گردیده است
- آمار سالهای گذشته به صورت جدولی در بخش مشاهده آمار تولید سالهای 1384 تا 1388 در دسترس می باشد

آمار تولید روزانه (ماه جاری)
آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری)
آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته)

آمار تولید روزانه (ماه جاری)
سالکنسانتره آهندرشت دانه Lumpریزدانه (FC)ریزدانه (FN)کنسانتره آپاتیتگندله
1395/12/1025,9101,300500004,528
1395/12/0928,2631,400550000
1395/12/0827,7701,350550000
1395/12/0727,2851,300500009,194
1395/12/0622,4671,2505000012,020
1395/12/0521,9871,1004500012,179
1395/12/0426,0121,6505500012,095
1395/12/0325,2692,0508500010,214
1395/12/0222,2901,9007500011,823
1395/12/0118,3932,0008000011,424
جمع:245,64615,3006,000083,477


آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری)
ماهکنسانتره آهندرشت دانه Lumpریزدانه (FC)ریزدانه (FN)کنسانتره آپاتیتگندله
بهمن573,42239,70016,40002,977322,628
دی609,83144,20011,80000224,162
آذر801,27045,40011,7000143321,751
آبان675,94744,55011,4000445251,704
مهر801,49635,9209,15505,511276,903
شهریور823,3260008,925413,730
مرداد756,4440008,948326,508
تیر858,73600010,371330,758
خرداد847,85100010,130255,241
اردیبهشت883,9870008,357356,270
فروردین658,96829,8507,75009,793313,896
جمع:8,291,278239,62068,20565,6003,393,551


آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته)
سالکنسانتره آهندرشت دانه Lumpریزدانه (FC)ریزدانه (FN)کنسانتره آپاتیتگندله
13948,725,807428,550123,575188,67593,0192,753,500
139310,321,230813,980268,051490,36973,7793,070,311
139210,569,306871,478428,136309,162103,2613,546,480
139110,388,661818,491619,567420,37150,0573,437,989
13908,873,528806,137462,500145,31102,952,991
13898,463,014676,690324,630124,5512,9962,255,122
13835,0710004,2950
جمع:57,346,6174,415,3262,226,4591,678,439327,40718,016,393