آمار تولید محصولات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

تولیدات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو محصول دو کارخانه فرآوری (مجتمع معدنی چادرملو) و کارخانه گندله سازی اردکان می باشد.
- واحد تولید محصولات هزار تن می باشد
- اطلاعات سال 1389 از شهریور ماه در وب سایت ثبت گردیده است
- آمار سالهای گذشته به صورت جدولی در بخش مشاهده آمار تولید سالهای 1384 تا 1388 در دسترس می باشد

آمار تولید روزانه (ماه جاری)
آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری)
آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته)

آمار تولید روزانه (ماه جاری)
سالکنسانتره آهندرشت دانه Lumpریزدانه (FC)ریزدانه (FN)کنسانتره آپاتیتگندله
1396/09/2117,3147502250011,566
1396/09/2021,624950285009,736
1396/09/1923,1001,1503500012,022
1396/09/1826,1471,4504300011,733
1396/09/1725,0491,5004500011,695
1396/09/1627,8931,3004000012,120
1396/09/1527,3411,1503500011,423
1396/09/1427,7507002000011,815
1396/09/1323,5488002500011,684
1396/09/1224,8027502250012,521
1396/09/119,4834501500012,458
1396/09/1022,484000012,331
1396/09/0927,329000012,438
1396/09/0826,731000011,976
1396/09/0726,551000012,772
1396/09/0625,682000012,567
1396/09/0523,835000012,637
1396/09/0422,211000012,723
1396/09/0322,176000012,424
1396/09/0223,95400005,977
1396/09/0121,417000012,345
جمع:496,42110,9503,3150246,963


آمار تولید ماهیانه (ماه های پیشین از سال جاری)
ماهکنسانتره آهندرشت دانه Lumpریزدانه (FC)ریزدانه (FN)کنسانتره آپاتیتگندله
آبان685,29020,7007,8350664354,316
مهر639,49420,5008,18005,313366,888
شهریور694,4113,9505,45006,969366,178
مرداد719,94021,0008,50005,41893,982
تیر517,10419,2507,7500360149,543
خرداد679,07519,7508,14001,830298,781
اردیبهشت801,23925,6009,75008,336341,450
فروردین849,56926,90010,80008,852298,389
جمع:5,586,122157,65066,40537,7422,269,527


آمار تولید سالیانه (سالهای گذشته)
سالکنسانتره آهندرشت دانه Lumpریزدانه (FC)ریزدانه (FN)کنسانتره آپاتیتگندله
13959,202,962261,47065,855066,2123,719,849
13948,725,807428,550123,575188,67593,0192,753,500
139310,321,230813,980268,051490,36973,7793,070,311
139210,569,306871,478428,136309,162103,2613,546,480
139110,294,772818,491619,567420,37150,0573,437,989
13908,873,528806,137462,500145,31102,952,991
13898,463,014676,690324,630124,5512,9962,255,122
13835,0710004,2950
جمع:66,455,6904,676,7962,292,3141,678,439393,61921,736,242