مزایده شماره: 9603

آگهی مزایده 03/96 -
موضوع : فروش 50,000 تن کنسانتره آپاتیت ( خاک فسفات )
بدينوسيله باطلاع ميرساند شركت معدني و صنعتي چادرملو در نظر دارد ميزان 50,000 تن كنسانتره آپاتيت (خاك فسفات) با عيار حداقل P2O5=30% را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند.
متقاضيان براي دريافت اسناد شركت در مزايده و اطلاع از ساير شرايط حداكثر تا تاريخ 07/05/96 با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ یک میلیون ريال به حساب جاري 133 نزد بانك سپه شعبه بلوار اسفنديار (كد1854) به نام شركت معدني و صنعتي چادرملو به آدرس تهران – خيابان وليعصر بالاتر از ظفر – بلوار اسفنديار – پ 56 مديريت امور بازرگاني مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.

تلفن تماس : 42604069 و 88889535 داخلي 2069

گروه: کالا
محل اجرا: دفتر تهران
تاریخ شروع اعتبار: 1396/04/31
تاریخ خاتمه اعتبار: 1396/05/07
شرایط شرکت کننده: فيش واريزي به مبلغ یک میلیون ريال به حساب جاري 133 نزد بانك سپه شعبه بلوار اسفنديار (كد1854) به نام شركت معدني و صنعتي چادرملو
تلفن تماس: 42604069