گالری تصاویر

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 1398
سفر چهار روزه مدیرعامل چادرملو به مجتمع صنعتی و معدنی
افتتاحیه کارخانه احیای مستقیم چادرملو
بورس ، بانک و بیمه (کیش )
نمایشگاه کان مین (تهران )
نمایشگاه سرمایه گذاری اینوکس
مجمع عمومی عادی
بازدید گروه سرمایه گذاران