سهامداران عمده

لیست سهامداران عمده

سهامدارتعداد سهام (ارزش سهام)ارزش اسمی (ریال)درصد سهام (%)مبلغ (ریال)
شرکت سرمایه گذاری امید13,143,732,5961,00039.313,143,732,596,000
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات5,646,515,2211,00016.75,646,515,221,000
كل سهامداران حقيقي و ساير سهامداران حقوقي 7,773,577,3591,00023.37,773,577,359,000
30 شركت سرمايه گذاري استاني (كانون سهامدار عدالت )6,936,174,8241,00020.76,936,174,824,000
تاریخ بروزرسانی:1397/07/28