پرسش و پاسخ‌های متداول سهام
 • در چه صورت افزایش سرمایۀ شركت به سهامداران تعلق می گیرد؟
  افزایش سرمایه به سهامداری تعلق می ‌گیرد كه در تاریخ اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق ‌العاده شركت مبنی بر افزایش سرمایه، مالك سهام شركت باشد.
 • روزنامه های كثیرالانتشار جهت درج آگهی و اخبار شركت چیست؟

  اطلاعات و دنیای اقتصاد

  آگهی های روزنامه در بخش آگهی ها در وب سایت شرکت و در بخش امور سهام و مجامع نیز قابل رویت است.

 • سود تقسیمی هر سهم (DPS)چیست؟

  همه ساله شركت‌ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون (ذخیره قانونی) و بخشی را براساس نیاز شركت نزد خود نگهداری می‌كنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می‌نمایند.

  بنابراین سود تقسیمی هر سهم از تقسیم كل سود قابل تقسیم به تعداد سهام شركت بدست می‌آید.

 • درآمد هر سهم (EPS) چیست؟
  درآمد هر سهم یا به اختصار EPS، از تقسیم سود خالص شركت پس از كسر مالیات، بر تعداد كل سهام شركت، محاسبه می ‌شود.
 • سود نقدی هر سهم شركت به چه سهامدارای تعلق می‌گیرد؟
  سود هر سهم به سهامداری تعلق می‌گیرد كه در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شركت، مالك آن سهم باشد.