پیوندها

تست
مشاهده وب سایت ارسال ایمیل
معدنی و صنعتی
تست


فرآوری مواد معدنی
مشاهده وب سایت ارسال ایمیل
وبلاگ فرآوری مواد معدنی به صورت تخصصی به مباحث فرآوری مواد معدنی شامل کانی های فلزی و غیر فلزی می پردازد و می توان گفت بزرگترین پایگاه علمی به زبان فارسی در زمینه فرآوری مواد معدنی است.
اینجانب فرخ شفیعی مدیر وبلاگ دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته فرآوری مواد معدنی از دانشگاه تربیت مدرس می باشم.درخواست ثبت اطلاعات در بخش پیوندهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو