خبر

اگهی دعوت به محمع عمومی سالیانه سال مالی 1396

عملكرد سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396 ، از ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 23/03/1397
1397/03/19 سهام و بورس 660دستورجلسه :

1- استماع گزارش هيات مديره و حسابرس مستقل  وبازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396.

2- بررسي وتصويب ترازنامه در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتحساب سود وزيان وعملكرد سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396.

3- تصويب تقسيم سود سهام پيشنهادي هيات مديره .

4- تعيين حق حضور و پاداش اعضاء هيات مديره .

5-. انتخاب بازرس (وحسابرس مستقل ) اصلي و علي البدل شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 .

6- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت .

7- ساير مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .

ثبت کننده:امیر غلامی تاریخ ثبت:1397/03/19
ویرایش کننده:امیر غلامی تاریخ ویرایش:1397/03/19
موضوع: سهام و بورس
تعداد بازدید:660