چارت سازمانی

ساختار چارت سازمانی

مدیر عامل

محمود نوریان

مدیر مجتمع معدنی چادرملو

سید محمد ابریشمی

مدیر مجتمع صنعتی چادرملو

محمود مصری نژاد

مدیر امور مالی و اقتصادی

سید محمود سیدی

مدیر امور بازرگانی

محمد برقی

مدیر امور فن آوری اطلاعات و توسعه سیستمها

سعید ذاکرزاده

مدیر امور اداری و منابع انسانی

هادی بشیراد

مدیر امور مهندسی، کنترل پروژه و تحقیقات

-

مدیر امور حسابرسی داخلی

خسرو شعبانی

مدیر امور حراست

مهدی سلطانی

مدیر امور قراردادها و کمیسیون معاملات

محمد ابراهیم یلتقیان