گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 6ماهه حسابرسی نشده
1- اطلاعات و صورتهاي مالي منتهي به 1391/06/31 براي سال مالي به 1391/12/30

شركت معدني و صنعتي چادرملو توانست در شش ماهه اول سال پس از تعديل سود سال مالي فوق از مبلغ 990 ريال به 1789 ريال معادل 50 درصد سود تعديل شده جديد را معادل مبلغ 887 ريال پوشش دهد .


شركت معدني و صنعتي چادرملو توانست در شش ماهه اول سال پس از تعديل سود سال مالي فوق از مبلغ 990 ريال به 1789 ريال ، توانست مبلغ 887 ريال معادل 50 درصد سود تعديل شده جديد را پوشش دهد .

همچنين نسبت به شش ماهه سال مالي 1390 با افزايش22 درصدي در توليد و 11 درصدي در مقدار فروش داشت وبه ميزان 57 درصد در مبلغ فروش داشته باشد.و كاهش در بهاي تمام شده نسبت به سال گذشته 11 درصد بوده است.


تاریخ آخرین ویرایش: 1391/08/14


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.