گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
آخرین پیش‌بینی بودجه
تعديل 12 درصدي سود سال مالي 1391
شركت معدني و صنعتي چادرملو در گزارش نه ماهه خود  12 درصد نسبت به پيش بيني قبلي تعديل مثبت داد
اين شركت در گزارش نه ماهه خود سود سهام را از مبلغ 1789 ريال به 2002 ريال افزايش داد

شركت معدني و صنعتي چادرملو در گزارش نه ماهه خود  12 درصد نسبت به پيش بيني قبلي تعديل مثبت داد
اين شركت در گزارش نه ماهه خود سود سهام را از مبلغ 1789 ريال به 2002 ريال افزايش داد .كه اين افزايش را بدليل ذيل عنوان نمود :افزايش نرخ فروش محصولات افزايش در بهاي تمام شده افزايش در درآمد هاي  عملياتي وغير عملياتي و هزينه هاي غير عملياتي
شركت پيش بيني قبلي خود را درتاريخ 1391/08/30 مبلغ 1789 ريال اعلام داشته كه در پيش بيني جديد مبلغ 2002 ريال را اعلام كرد.
اين پيش بيني نسبت به واقعي سال قبل به ترتيب :فروش 79 درصد بهاي تمام شده 52 درصد و سود عملياتي 95 درصد افزايش داشته است . شركت در گزارش خود پيش بيني تقسم 70 درصدي اعلام داشته همچنين اعلام داشته در تدارك برنامه افزايش سرمايه جهت طرحهاي توليدي خود است  گزارش توجيهي افزايش فوق را جهت تائيد به حسابرس ارسال نموده است.

تاریخ آخرین ویرایش: 1391/11/02


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.