گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
سایر گزارشات مالی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي ساليانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي ساليانه

شرکت معدنی وصنعتی چادرملو (سهامی عام )

به شماره ثبت 145857تهران

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت معدني وصنعتي چادرملو (سهامي عام ) دعوت مي گردد كه در جلسه  مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شركت ، مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1390 ، كه در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 10/03/1391 در محل سالن همايش هاي پژوهشگاه نيرو به نشاني تهران ، تهران، شهرک قدس، انتهاي بلوار شهيد دادمان (پونک باختری) پژوهشگاه نيرو تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند .
 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي ساليانه

شرکت معدنی وصنعتی چادرملو (سهامی عام )

به شماره ثبت 145857تهران

 

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت معدني وصنعتي چادرملو (سهامي عام ) دعوت مي گردد كه در جلسه  مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شركت ، مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1390 ، كه در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 10/03/1391 در محل سالن همايش هاي پژوهشگاه نيرو به نشاني تهران، شهرک قدس، انتهاي بلوار شهيد دادمان (پونک باختری) پژوهشگاه نيرو تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند .

دستورجلسه :

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني و حسابرس شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1390.

2-بررسي وتصويب ترازنامه در تاريخ 29 اسفند ماه 1390وصورتحساب سود وزيان وعملكرد سال مالي منتهي به29 اسفند ماه 1390

3- تصويب تقسيم سود سهام پيشنهادي هيات مديره .

4- تعيين حق حضور و پاداش اعضاء هيات مديره .

5- انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركت براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1391 .

6- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت .

7- ساير موارد .

      از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنان درخواست مي گردد به منظور اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت 8 صبح الي 16 بعد از ظهر روزهاي 7 و8 خرداد ماه 1391 ، با در دست داشتن اصل برگ سهام ، وكالت نامه يا برگ نمايندگي معتبر وكارت ملي به امور سهام ومجامع شركت واقع درتهران، خيابان ولي عصر، بالاتراز ظفر، بلواراسفنديار، پلاك56 طبقه اول مراجعه فرمايند.

 

هيات مديره شركت معدني وصنعتي چادرملو (سهامی عام)

 

 

 

                                                                              


تاریخ آخرین ویرایش: 1391/03/02


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.