گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
آخرین پیش‌بینی بودجه
شركت چادرملو در آخرين پيش بيني ساليانه مقدار 18 درصد سود سال مالي 1392 را افزايش داد .
شركت در گزارش بودجه جديد خود منتشره در سايت كدال بتاريخ 92/08/15 مبلغ سود جديد را از مبلغ 938 اعلامي در تاريخ 920431 به مبلغ هر سهم 1110 ريال افزايش داد .شركت با لحاظ موارد ذيل سود ساليانه سال مالي 1392 حسابرسي نشده مبلغ 1110 ريال اعلام نمود

     

جهت تهيه تعديل پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 29/12/1392 موارد ذيل لحاظ شده است :

1-   افزايش در مقدار استخراج سنگ آهن بميزان 300 هزارتن.

2-   افزايش در مقدار توليد دانه بندي (درشت دانه ، ريزدانه و ريزدانه كم عيار)  بميزان 300 هزارتن.

3-   افزايش در مقدار فروش دانه بندي (درشت دانه و ريزدانه)  بميزان 252 هزارتن.

4-   تغيير مباني مفروضات درآمدي ، مشتمل بر :

1-4- بهاي شمش شركت فولاد خوزستان در كل سال معادل 15,800,000 ريال (مشابه پيش بيني شركت فوق) لحاظ گردیده است. ( با توجه به مذاكرات بعمل آمده با‌‌ آقاي مشهدي زاده معاون مالي شركت فولاد خوزستان ).

2-4- 60% از اثر اجراي بند «55» قانون بودجه سال 1392 كل كشور در قالب افزايش قيمت فروش محصولات كنسانتره و گندله ( به استثناء فروش گندله در 6 ماهۀ اوّل سال جاري به شركتهاي آهن و فولاد غدير ايرانيان و ارفع) به خریداران ، تخصيص داده شده است.

5-   تغيير مباني هزينه اي ، مشتمل بر :

1-5- تغيير مفروضات هزينه هاي متغير، از مباني صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 30/12/1391 بر مبناي صورتهاي مالي حسابرسي نشده دوره مالي منتهي به 31/6/1392 لحاظ شده است.

 

2-5- معادل 100%  اثر هزينه اي اجراي بند «55» قانون بودجه سال 1392 كل كشور ، متناسب با مقادير فروش محصولات ، در قيمت تمام شده كالاي فروش رفته ، اعمال شده است.

3-5- با توجه به اجراي بند «55» قانون بودجه سال 1392 كل كشور، پرداخت هزينه حقوق دولتي سال جاري ، بعهدۀ دارندۀ پروانه (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) بوده و در قيمت تمام شده كالاي فروش رفته لحاظ نگردیده است.

 


تاریخ آخرین ویرایش: 1392/08/15


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.