گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 9ماهه حسابرسی نشده
صورتهاي مالي نه ماهه منتهي به 92/12/29
شركت معدني و صنعتي چادرملو در نه ماهه 867 ريال سود سهام را پوشش داد

شركت معدني و صنعتي چادرملو در نه ماهه 867 ريال سود سهام را پوشش داد كه نسبت به دوره مشابه قبل 72 درصد رشد فروش و 199 درصد بهاي تمام شده افزايش يافته است .كه با توجه به افزايش سرمايه شركت از 6000 ميليارد ريال به 12000 ميليارد ريال نسبت به سال آذر ماه سال 1391 ، سود سهام شركت 867 ريال پوشش داد شده است

تاریخ آخرین ویرایش: 1392/10/23


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.