گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
آخرین پیش‌بینی بودجه
تعدیل بودجه سال مالی 1393 شرکت چادرملو
پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 12,000,000 میلیون ریال مبلغ 1,041 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد

پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 12,000,000 میلیون ریال مبلغ 1,041 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد
سایر اطلاعات:
 1) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 92 را با سرمايه 000ر6 ميليارد ريال در تاريخ هاي 01/12/92 و 16/12/92 مبلغ 862ر1 ريال و با سرمايه 000ر12ميليارد ريال در تاريخ 31/4/92 مبلغ 938 ريال ، در تاريخ هاي 14/08/92 و 03/09/92 مبلغ 110ر1 ريال و در تاريخ هاي 22/10/92 ، 30/11/92 و 14/12/92 مبلغ 019ر1 ريال اعلام نموده بود که مطابق با صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 308ر1 ريال و مطابق با اطلاعات حسابرسي شده مبلغ 313ر1 ريال محقق شده است.

2) شرکت پيش بيني سال مالي منتهي به 29/12/93 را در تاريخ هاي 30/11/92 و 14/12/92 مبلغ 035ر1 ريال اعلام نموده است. که مطابق با اطلاعات فوق مبلغ 041ر1 ريال اعلام شده است. شايان ذکر است شرکت در رابطه با پيش بيني فوق اعلام نموده است که : "1- هزينه هاي ناشي از اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي (هزينه هاي مستقيم ) در بودجه لحاظ شده است 2-موجودي کالاي در جريان تکميل و آماده فروش اول دوره سال 1393 به مقادير واقعي حسابرسي شده پايان سال 1392 تبديل شده است . 3- نرخهاي فروش کنسانتره به شرکت هاي فولاد مبارکه و خوزستان با افزايش دو درصد و به ترتيب 16 و 14 درصد در بودجه لحاظ شده است . 4 -نرخ فروش گندله از 25 درصد به 23 درصد تقليل يافته است . 5- با توجه به قيمت هاي جهاني و کاهش نرخ فروش محصولات سنگ آهن ، قيمت فروش محصولات دانه بندي نيز به تيع آن کاهش يافته است ."
  دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

تاریخ آخرین ویرایش: 1393/04/23


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.