گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
سایر گزارشات مالی
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 10/03/1391

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو رأس ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 91.03.10 درمحل پژوهشگاه نیرو با حضور بیش از 95 درصد سهامداران برگزار شد.
در مجمع عمومي ساليانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

بزرگترین تولید کننده کنسانتره سنگ آهن ( (Concentrate pellet feed)

با عیار آهن (Fe) بیش از 5/67% در کشور

پرداخت مبلغ 1000ريال به ازاي هر سهم براي سهامداران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو رأس ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 91.03.10 درمحل پژوهشگاه نیرو با حضور بیش از 95 درصد سهامداران برگزار شد.

جلسه پس از انتخاب آقاي خورسندي بعنوان رئيس مجمع و ناضرين آقايان عيش آبادي و علي اكبري و دبير جلسه آقاي محصصي رسميت يافت .

در اين جلسه نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماينده موسسه حسابرسي رايمند و همكاران حضور داشته و آقاي مهندس محمود نوريان بعنوان مدير عامل شركت گزارشي از عملكرد برنامه هاي اجرايي شامل عمليات استخراج ، توليد و فروش محصولات و پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء به اطلاع حضار رسانند و در طول برگزاري ايشان و آقاي سيد محمود سيدي مدير امور مالي و اقتصادي به سوالات مطروحه پاسخ دادند .

در ادامه جلسه گزارش بازرس قانوني در خصوص عملكرد هيات مديره ، صورتهاي مالي مشتمل بر ترازنامه ، سود و زيان و يادداشت هاي پيوست آن براي سال مالي منتهي به 29/12/1390 قرائت و مجمع پس از استماع توضيحات هيات مديره و بازرس قانوني به اتفاق آرا ضمن تائيد عملكرد هيات مديره ، صورتهاي مالي و يادداشت هاي پيوست آن براي سال مالي منتهي به 29/12/1390 را تصويب نمود

و تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصويب قرار گرفت .

1-در ارتباط با تقسيم سود سال مالي منتهي به 29/12/1390 مقرر گرديد مبلغ 6.000 ميليارد ريال (به ازاي هر سهم 1000ريال ) بين سهامداران توزيع گردد.

2-معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مورد تائيد و تصويب قرار گرفت .

3-حق حضور و پاداش هيات مديره تعيين شد.

4- موسسه حسابرسي رايمند و همكاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي دش و همكاران به عنوان بازرس علي البدل براي سال مالي 1391 انتخاب شده اند.

5- روزنامه هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد

6-مجمع مراتب تقدير خود را از زحمات هيات مديره و كليه كاركنان شركت اعلام داشت .

 


تاریخ آخرین ویرایش: 1391/03/27


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.