گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 6ماهه حسابرسی نشده
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده
شرکت چادرملو در شش ماهه 237 ریال پوشش داد


شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گزارش شش ماهه نسبت به دوره شش ماهه قبل مبلغ 21 درصد کاهش مبلغ فروش داشته همچنین بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه قبل 14 درصد کاهش  ، و در نهایت سود خالص 39 درصد نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته است همچنین مبلغ 237 ریال پوشش دوره  شش ماهه در گزارش ها  نشان داده می شود .

تاریخ آخرین ویرایش: 1394/08/01


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.