گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
سایر گزارشات مالی
آگهي پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به 29/12/1390

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم ، که در تاریخ برگزاري مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/3/1391 سهامدار این شرکت بوده اند می رساند تقسیم سود 1.000 ریال به ازای هر سهم از تاریخ 05/04/1391 براي سهامداران حقيقي و از تاريخ 2/10/1391  براي سهامداران حقوقي به صورت زیر قابل پرداخت می باشد.


بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم ، که در تاریخ برگزاري مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/3/1391 سهامدار این شرکت بوده اند می رساند تقسیم سود 1.000 ریال به ازای هر سهم از تاریخ 05/04/1391 براي سهامداران حقيقي و از تاريخ 2/10/1391  براي سهامداران حقوقي ، به صورت زیر قابل پرداخت می باشد.

الف : سود سهامداران حقيقي

1-   از سهامداران حقيقي كه  سهام آنان كمتر از يكصد هزار سهم مي باشد دعوت مي گردد از روز دوشنبه 5/4/1391 لغايت 01/07/1391 ، در ساعات اداري به يكي از شعب بانك سپه مجهز به سيستم آن لاين مراجعه و صرفاً با ارائه  اصل وتصوير كارت ملي عكسدار ، نسبت به دريافت سود سهام خود اقدام نمايند.

2-  سهامداران حقيقي دارنده بيش از يكصد هزار سهم نسبت به  ، معرفي شماره حساب بانكي خود به واحد امور سهام شركت جهت دريافت  سود خود  از تاريخ 05/04/1391 اقدام نمايند.

3-  اشخاصي كه به وكالت از سهامدار قصد دريافت سود ســــهام موكل خود را دارند مي توانند با اصل و تصوير  وكالتنامه همراه با  اصل وتصوير كارت ملي عكسدار در كليه شعب بانك سپه سود سهام موكل خود را وصول نمايند.

توجه :لازم به ذكر است آن دسته از سهامداراني كه پس از مراجعه به بانك به هر دليلي موفق به دريافت سود خود نشوند  ، با دفتر امورسهام شركت به شـــــــــماره تلفنهاي 36 -88889535 و88882858 و88883102 (نمابر 88650299) تماس گرفته تا سريعا مشكل آنان بر طرف گردد.

ب : سود سهامداران حقوقي

سود سهامداران حقوقي شركت ، از تاريخ 02/10/1391 و براساس برنامه زمانبندي اعلامي با هماهنگي از طريق امور سهام شركت ، طي مدت قانوني در وجه حساب هاي اعلام شده پرداخت مي گردد اشخاص حقوقي مي بايست شماره حساب بانكي خود را (ترجيحا بانك سپه ) همراه با آخرين آگهي تغييرات و روزنامه رسمي به دفتر امور سهام شركت ارسال نمايند.

 

                                                                                                   شركت معدني وصنعتي چادرملوتاریخ آخرین ویرایش: 1391/03/31


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.