گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
آخرین پیش‌بینی بودجه
تعدیل سود سهام از 175 ریال برای هر سهم به 217 ریال
  به اطلاع می رساند شرکت معدني و صنعتي چادرملو طی نامه شماره مورخ 1395/07/19 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 28,215,000 میلیون ریال مبلغ 217 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

1- تغييرات ناشي از نوسان نرخهاي فروش بميزان 7.15 درصد 2- تغييرات ناشي از نوسان هزينه هاي تمام شده هر تن بميزان -1.01 منفي 3- تغييرات ناشي از نوسان در هزينه هاي اداري عمومي و فروش بميزان 0.75 منفي 4- تغييرات ناشي از نوسان خالص ساير درآمد (هزينه ) هاي غير عملياتي که مجموع تغييرات فوق باعث سود هر سهم از 175 ريال به 217 ريال افزايش يابد

تاریخ آخرین ویرایش: 1395/07/22


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.