گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 6ماهه حسابرسی نشده
صورتهای مالی شش ماهه و پوشش 60 درصدی هر سهم با سرمایه 28215 میلیارد ریال
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانست در شش ماهه  برای هر سهم 130 ریال پوشش بدهد

صورتهای مالی شش ماهه و پوشش 60 درصدی هر سهم با سرمایه 28215 میلیارد ریال شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانست در شش ماهه  برای هر سهم 130 ریال پوشش بدهد

تاریخ آخرین ویرایش: 1395/07/22


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.