گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
سایر گزارشات مالی
زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
موضوع: زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه 

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1395/01/24 ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 28215000 میلیون ریال به مبلغ 35000000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 6785000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 0 میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ0 میلیون ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 0 میلیون ریال و از محل صرف سهام مبلغ 0 میلیون ریال ) در روز یکشنبه مورخ 1396/04/18    برگزار خواهد گردید. 

جناب آقاي غلامرضا ابوترابي  رياست محترم ا داره  نظارت بر انتشار و ثبت  اوراق بهادار سرمايه اي   با سلام  احتراما ً بازگشت به  نامه شماره 3-332049/964 مورخ 02/02/1396 آن سازمان محترم و دريافت مجوز اجرائي نمودن مرحله دوم افزايش سرمايه ،  بدينوسيله به اطلاع ميرساند جلسه هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه فوق با دستور جلسه افزايش از مبلغ 28,215 ميليارد ريال به 35,000 ميليارد ريال ( از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي (6,785 ميليارد ريال- معادل 24 درصد ) در تاريخ 18/04/1396 برگزار مي گردد. خواهشمند است اقدامات لازم را دستور فرمايند .

تاریخ آخرین ویرایش: 1396/04/15


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.