اطلاعات مزایده ها

لیست مزایده ها

 شناسهشرحتاریخ شروع اعتبارتاریخ خاتمه اعتبار
400/02موضوع : فروش 10,000 تن کنسانتره آپاتیت (خاک فسفات) 30%-36% بدينوسيله باطلاع مي رساند ...1400/03/021400/03/10
400/01بدينوسيله باطلاع مي رساند شركت معدني و صنعتي چادرملو در نظر دارد گاز آرگون مایع مازاد ...1400/02/201400/02/26
99/10موضوع : فروش 50,000تن ریزدانه گندله و 6,000 تن ریزدانه چانک بدينوسيله باطلاع مي ...1399/12/091399/12/16
99/09موضوع : فروش انواع ضایعات نسوز بدينوسيله باطلاع مي رساند شركت معدني و صنعتي چادرملو ...1399/11/131399/11/18
99/08موضوع : فروش 5,000 تن کنسانتره آپاتیت (خاک فسفات) 30%-36% بدينوسيله باطلاع مي رساند ...1399/11/131399/11/18
123456

مزایده شماره:400/02

موضوع : فروش 10,000 تن کنسانتره آپاتیت (خاک فسفات) 30%-36%
بدينوسيله باطلاع مي رساند شركت معدني و صنعتي چادرملو در نظر دارد تا 10,000 تن کنسانتره آپاتیت (خاک فسفات) با حداقل خلوص 30 درصد P2O5 ، موجود در انبارخود را از طريق برگزاری مزايده عمومي به فروش رساند. متقاضيان براي دريافت اسناد شركت در مزايده و اطلاع از ساير شرايط حداكثر تا تاريخ 09/03/1400 با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ دو میلیون ريال به حساب جاري 1854800000133 نزد بانك سپه شعبه بلوار اسفنديار (كد1854) به نام شركت معدني و صنعتي چادرملو به آدرس تهران – خيابان نلسون ماندلا – خیابان عاطفی شرقی – کوچه رفیع –کوچه شبنم پ 28 واحد فروش مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.
تلفن تماس : 34 و 26208045 داخلی 117
گروه: کالا
تاریخ شروع اعتبار: 1400/03/02
تاریخ پایان اعتبار: 1400/03/10
محل اجرا: تهران- جردن - عاطفی شرقی - رفیع - شبنم - پلاک 28
تماس: 26208034
شرایط شرکت کننده:
فيش واريزي به مبلغ دو میلیون ريال به حساب جاري 1854800000133 نزد بانك سپه شعبه بلوار اسفنديار (كد1854) به نام شركت معدني و صنعتي چادرملو
تاریخ ثبت:1400/03/09
موضوع: کالا
تعداد بازدید:2040