اطلاعات مزایده ها

لیست مزایده ها

 شناسهشرحتاریخ شروع اعتبارتاریخ خاتمه اعتبار
99/06موضوع : فروش 960 تن گاز آرگون مایع با خلوص 99/99% - بدينوسيله باطلاع ...1399/07/061399/07/14
99/05موضوع : فروش 2,000 تن کنسانتره آپاتیت (خاک فسفات) 30%-36% - بدينوسيله باطلاع مي ...1399/07/061399/07/14
99/04موضوع : فروش 29,000تن ریزدانه گندله و 6,000 تن ریزدانه چانک - بدينوسيله ...1399/07/061399/07/28
9902موضوع : فروش 8 دستگاه ترانسفورماتور مستعمل1399/02/131399/02/17
9901موضوع : فروش 7 دستگاه دامپتراک 75131 بلاز1399/02/071399/02/14
123456

مزایده شماره:99/06

موضوع : فروش 960 تن گاز آرگون مایع با خلوص 99/99%
- بدينوسيله باطلاع مي رساند شركت معدني و صنعتي چادرملو در نظر دارد گاز آرگون مایع مازاد بر مصرف فولاد سازی خود را با خلوص 99.99% درصد به مقدار تقریبی 960 تن و تحویل ماهیانه حدود 160 تن تا تاریخ 30/01/1400 ، را از طريق برگزاری مزايده عمومي به فروش رساند. متقاضيان براي دريافت اسناد شركت در مزايده و اطلاع از ساير شرايط حداكثر تا تاريخ 12/07/99 با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ دو میلیون ريال به حساب جاري 1854800000133 نزد بانك سپه شعبه بلوار اسفنديار (كد1854) به نام شركت معدني و صنعتي چادرملو به آدرس تهران، خيابان نلسون ماندلا، خیابان عاطفی شرقی، کوچه رفیع،کوچه شبنم پ 28 واحد فروش مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند. لازم به ذکر است اسناد تنها به صورت حضوری تحویل داده می شود.
تلفن تماس : 34 و 26208045 داخلی 176
گروه: کالا
تاریخ شروع اعتبار: 1399/07/06
تاریخ پایان اعتبار: 1399/07/14
محل اجرا: تهران، خيابان نلسون ماندلا،خیابان عاطفی شرقی، کوچه رفیع،کوچه شبنم پ 28 واحد فروش (شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو)
تماس: 021-26208056
شرایط شرکت کننده:
فيش واريزي به مبلغ دو میلیون ريال به حساب جاري 1854800000133 نزد بانك سپه شعبه بلوار اسفنديار (كد1854) به نام شركت معدني و صنعتي چادرملو
تاریخ ثبت:1399/07/06
تاریخ ویرایش:1399/07/06
موضوع: کالا
تعداد بازدید:855