اطلاعات مزایده ها

لیست مزایده ها

 شناسهشرحتاریخ شروع اعتبارتاریخ خاتمه اعتبار
99/03موضوع : فروش 5,000 تن کنسانتره آپاتیت (خاک فسفات) 30%-36%1399/02/271399/02/31
9902موضوع : فروش 8 دستگاه ترانسفورماتور مستعمل1399/02/131399/02/17
9901موضوع : فروش 7 دستگاه دامپتراک 75131 بلاز1399/02/071399/02/14
98/06بدينوسيله باطلاع ميرساند شركت معدني وصنعتي چادرملودرنظردارد گاز اکسیژن مایع مازاد بر مصرف فولاد سازی خود ...1398/08/111398/08/18
98/04بدينوسيله باطلاع مي رساند شركت معدني و صنعتي چادرملو در نظر دارد آجرهای مستعمل از نوع ...1398/06/311398/07/06
123456

مزایده شماره:99/03

موضوع : فروش 5,000 تن کنسانتره آپاتیت (خاک فسفات) 30%-36%
گروه: کالا
تاریخ شروع اعتبار: 1399/02/27
تاریخ پایان اعتبار: 1399/02/31
محل اجرا: دفتر مرکزی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
تماس: 021-42604160
شرایط شرکت کننده:
بدينوسيله باطلاع مي رساند شركت معدني و صنعتي چادرملو در نظر دارد فروش 5,000 تن کنسانتره آپاتیت (خاک فسفات) با حداقل خلوص 30 درصد P2O5 ، میزان Fe حداکثر 2.5 درصد و به سایز تقریبی 75 -60 )میکرون( K80= ، موجود در انبارخود را از طريق برگزاری مزايده عمومي به فروش رساند. متقاضيان براي دريافت اسناد شركت در مزايده و اطلاع از ساير شرايط حداكثر تا تاريخ 31/02/99 با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ دو میلیون ريال به حساب جاري 1854800000133 نزد بانك سپه شعبه بلوار اسفنديار (كد1854) به نام شركت معدني و صنعتي چادرملو
تاریخ ثبت:1399/02/27
موضوع: کالا
تعداد بازدید:1086