پرسشهای متداول

پرسشهای متداول سهام (پرسشهای متداول سهام)

در چه صورت افزایش سرمایۀ شركت به سهامداران تعلق می گیرد؟

افزایش سرمایه به سهامداری تعلق می ‌گیرد كه در تاریخ اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق ‌العاده شركت مبنی بر افزایش سرمایه، مالك سهام شركت باشد.

روزنامه های كثیرالانتشار جهت درج آگهی و اخبار شركت چیست؟

اطلاعات و دنیای اقتصاد
آگهی های روزنامه در بخش آگهی ها در وب سایت شرکت (http://chadormalu.com) و در بخش امور سهام و مجامع نیز قابل رویت است.