لوح ها و افتخارات کسب شده

لیست لوحها، تندیسها، تقدیرنامه ها و ...

 سال دریافتعنوانمرجع صادرکننده
1394پیشناز در صرفه جویی برق 
1394لوح سپاس روز صنعت و معدن 
1394لوح سپاس سومین کنفرانس مکانیک 
1394رتبه بندی در بین 500 شرکت برتر 
1393عضویت شرکت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن 
1393کسب عنوان شرکت بهره ور در میان بنگاههای گروه معادن توسط ایمیدرو 
1393شرکت پیشرو 
1393شرکت پیشرو 
1393گواهی عضویت در انجمن آهن و فولاد 
1392عضویت در خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد 
123456

پیشناز در صرفه جویی برق

سال دریافت:
1394

مرجع صادر کننده:

نوع مدرک:
داخلی

توضیحات
پیشناز در صرفه جویی برق
تاریخ ثبت:1396/12/09
موضوع: متفرقه
تعداد بازدید:11217