سهامداران عمده

لیست سهامداران عمده

سهامدارتعداد سهام (ارزش سهام)ارزش اسمی (ریال)درصد سهام (%)مبلغ (ریال)
شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد21,854,386,7781,00039.3721,854,386,778,000
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام9,731,942,2051,00017.539,731,942,205,000
فولادمبارکه اصفهان5,792,192,5131,00023.35,792,192,513,000
سایر سهامداران 18,121,478,5041,00032.618,121,478,504,000
تاریخ بروزرسانی:1399/10/04