سهامداران عمده

لیست سهامداران عمده

سهامدارتعداد سهام (ارزش سهام)ارزش اسمی (ریال)درصد سهام (%)مبلغ (ریال)
در حال به روز رسانی13,143,732,5961,00039.313,143,732,596,000
در حال به روز رسانی5,646,515,2211,00016.75,646,515,221,000
در حال به روز رسانی7,773,577,3591,00023.37,773,577,359,000
در حال به روز رسانی6,936,174,8241,00020.76,936,174,824,000
تاریخ بروزرسانی:1397/11/16