گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 9ماهه حسابرسی نشده
2- صورت هاي مالي دوره اي نه ماهه منتهي به 1391/12/30
شركت معدني و صنعتي چادرملو در گزارش نه ماهه خود  مبلغ 1551 ريال  را پوشش داد كه اين مبلغ نسبت به سال گذشته 142 درصد رشد داشته است

صورتهاي مالي 9 ماهه شركت از پوشش 77 درصدي سود شركت خبر ميدهد فروش شركت نسبت به فروش نه ماهه سال گذشته بالغ بر صدرصد رشد داشته است در اين بين شركت توانسته مبلغ 1551 ريال در نه ماهه پوشش دهد

تاریخ آخرین ویرایش: 1391/11/02


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.