گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
اولین پیش‌بینی بودجه
اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1393
شرکت معدني و صنعتي چادرملو پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 12,000,000 میلیون ریال مبلغ 1,035 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

1) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 92 را با سرمايه 000ر6 ميليارد ريال در تاريخ هاي 01/12/92 و 16/12/92 مبلغ 862ر1 ريال و با سرمايه 000ر12ميليارد ريال در تاريخ 31/4/92 مبلغ 938 ريال ، در تاريخ هاي 14/08/92 و 03/09/92 مبلغ 110ر1 ريال و در تاريخ 22/10/92 مبلغ 019ر1 ريال اعلام نموده بود که مطابق با اطلاعات فوق نيز مبلغ 019ر1 ريال اعلام شده است.

2) مزيد اطلاع ، به پيوست مفروضات و جزئيات پيش بيني فوق ارائه گرديده است.

3) شرکت در خصوص مفروضات ارائه پيش بيني اعلام نموده است که :
-اين شرکت با عنايت به مفاد بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم و تسهيلات لحاظ شده در بند فوق ، خود را مشمول استفاده از تداوم معافيت مالياتي دانسته و بدين لحاظ پيش بيني فعلي را با لحاظ معافيت فوق ارائه داده است .
-با عنايت به مشخص نشدن نحوه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها توسط مراجع ذيصلاح ، هزينه هاي انرژي مشابه نرخهاي سال 1392 در پيش بيني فعلي لحاظ شده است . بديهي است هر زمان که افزايش احتمالي نرخ حاملهاي انرژي توسط مراجع ذيصلاح مشخص شود ، نسبت به لحاظ نرخهاي مذکور و ارائه تعديل پيش بين درآمد هر سهم اقدام خواهد شد.
-عليرغم نهايي نشدن تصويب بودجه سال 1393 کل کشور ، مطابق مفاد و متن فعلي ، نسبت به محاسبه 30 درصد بهاي فروش کنسانتره ، سنگ آهن دانه بندي شده و کنسانتره مصرفي در توليد گندله و به نرخ ميانگين کنسانتره فروش رفته ، بعنوان هزينه حق انتفاع از پروانه معدن در پيش بيني فعلي لحاظ شده است .
- نرخ فروش کنستانتره آهن به شرکت فولاد مبارکه معادل 14% ميانگين قيمت شمش فولاد خوزستان و نرخ فروش کنستانتره آهن به شرکت فولاد خوزستان معادل 12% ميانگين قيمت شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته شده است و ميانگين قيمت شمش فولاد خوزستان در سال آينده 000ر000ر15 ريال به ازاي هر تن در نظر گرفته شده است.

تاریخ آخرین ویرایش: 1392/11/30


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.