گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
گزارشات 12ماهه حسابرسی نشده
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی 1394
سود هر سهم سال مالی 1394 حسابرسی نشده 366 ریال با سرمایه 17100000000 سهم

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سود هر سهم را با سرمایه 17100 میلیارد ریال مبلغ 366 ریال اعلام نمود

تاریخ آخرین ویرایش: 1395/02/06


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.