گزارشات مالی بورس
RSS چاپ
سایر گزارشات مالی
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام
احتراما ، با عنايت به ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان مصوبه 3/05/1386 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ، هيات مديره شرکت جدول پيش بيني زمان بندي پرداخت سود سهام عملکرد سال مالي1395 را بشرح ذيل پيشنهاد مي نمايد.

 

مدیر محترم اداره نظارت بر ناشران بورسي

سازمان بورس  و اوراق بهادار

باسلام وتحيات ،

احتراما ، با عنايت به ماده 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مصوبه 3/05/1386 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، هيات مديره شركت جدول پيش بيني زمان بندي پرداخت سود سهام عملكرد سال مالي1395 را بشرح ذيل پيشنهاد مي نمايد.

الف : سهامداران حقیقی

شرح

تاريخ پرداخت

سهامداران حقيقي

از 15/07/1396 لغايت 01/11/1396

ب : سهامداران حقوقی

تعداد سهام

تاريخ پرداخت

از يك سهم تا 100،000 سهم

از02/11/1396 لغايت 07/11/1396

از 100.001 سهم تا 200،000 سهم

از 09/11/1396 لغايت 14/11/1396

از  200،001 سهم تا 500،000 سهم

از 16/11/1396 لغايت 21/11/1396

از  500.001 سهم تا 2.000.000 سهم

از 23/11/1396 لغايت 28/11/1396

از  2.000.001سهم تا 10.000.000 سهم

از 05/12/1396 لغايت 12/12/1396

بيش از 10.000.000 سهم

از 13/12/1396 لغايت 17/12/1396

توضيح

                 

با تشكر

محمود نوريان

 

                                                                                                                                                                                           


تاریخ آخرین ویرایش: 1396/04/15


 برای کسب اطلاعات مشخصات طرحها به اطلاعات طرح های توسعه مراجعه فرمایید.