آگهی‌های روزنامه

راهنما

- ابتدا نوع اطلاعیه ای که در جستجوی آن هستید را انتخاب نمایید یا گزینه همه موارد را برای مشاهده همه آگهی ها برگزینید.
- با وارد نمودن سال به صورت 4 رقمی، سال درج آگهی در روزنامه را انتخاب نمایید.
- در آخر با انتخاب «جستجو» لیست آگهی های درج شده را مشاهده نمایید.

آگهی های روزنامه

سال
 تاریخعنوانروزنامه
1402/03/25آگهی دعوت به مجمع سالیانه و فوق العاده 14020407دنیای اقتصاد و جهان صنعت
1402/03/04آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایهدنیای اقتصاد و جهان صنعت

آگهی دعوت به مجمع سالیانه و فوق العاده 14020407

اطلاعیه های مجمع عمومی عادی سالیانه
دنیای اقتصاد و جهان صنعت
1402/03/25
تاریخ ثبت:1402/04/01
تاریخ ویرایش:1402/04/01
موضوع: اطلاعیه های مجمع عمومی عادی سالیانه
تعداد بازدید:746