اخبار مالی و سهام چادرملو


تمدید مهلت پذیره نویسی افزایش سرمایه (تا دوشنبه 15 مرداد 1403)

استفاده از حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه این شرکت به مدت 15 روز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 15/05/1403 (از تاریخ 01/05/1403 لغایت 15/05/1403 ) تمدید گردید

1403/04/27 سهام و بورس 48

سهامداران محترم می توانند از سامانه های ذیل در افزایش سرمایه مشارکت نمایند :

سهامداران محترم می توانند از سامانه های ذیل در افزایش سرمایه مشارکت نمایند :

1403/04/10 سهام و بورس 559

نحوه مشارکت در پذیره نویسی حق تقدم چادرملو از طریق پیامک به سهامداران گرامی اعلام شد

جهت مشارکت در پذیره نویسی حق تقدم با نماد «کچادح» به صورت برخط، به درگاه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس https://ddn.csdiran.ir مراجعه فرمایید.

1403/04/10 سهام و بورس 328

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/12/19 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1403/03/07 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 324,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 371,500,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 47500000 میلیون ریال،

1403/04/10 سهام و بورس 249

مهلت استفاده از حق تقدم 30 روز شد

بر اساس ماده 18 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مهلت اعمال حق تقدم در شرکت‌ها ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سی روز است و مدت مذکور فقط یک بار و حداکثر به مدت پانزده روز قابل تمدید می‌باشد.

1403/04/02 سهام و بورس 494

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده شرکت معدني و صنعتي چادرملو

تصمیم هیئت مدیره به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 324,000,000,000,000 ریال به مبلغ 371,500,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

1403/01/20 سهام و بورس 505

آگهی ثبت افزایش سرمایه از محل سود انباشته در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

« سرمایه شرکت مبلغ سیصد و بیست و چهار هزار میلیارد ریال (324,000,000,000,000 ریال) است که به سیصد و بیست و چهار میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است و

1402/12/27 سهام و بورس 502

تصویب افزایش سرمایه از محل سود انباشته در مجمع فوق العاده 1402/12/19

پیرو آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره 5959 مورخ 1402/12/09 و جهان صنعت به شماره 5476 مورخ1402/12/09، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، در روز

1402/12/21 سهام و بورس 535

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 271

1402/11/18 سهام و بورس 629

ثبت افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/12/01 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1402/02/09 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 192,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 271,500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی ) در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردید

1402/11/18 سهام و بورس 592

1 2 3 4 5 6 7 8 9 آخرین