مأموریت

مدیریت متوازن و یکپارچه زنجیره اصلی و پشتیبانی صنعت فولاد با تأکید بر بهره­گیری از فناوری­های نوین و هوشمند و

سرمایه انسانی خلاق و متخصص در جهت کمک به توسعه پایدار، بهره­وری و نوآوری کشور

چشم ­انداز

برترین ارزش آفرین در بین هلدینگ­های معدنی و صنعتی کشور برای کلیه ذینفعان

ارزش ها

مشتری مداری - شایسته سالاری - حفظ کرامت انسانی – مسئولیت اجتماعی و صیانت از محیط زیست