سهامداران عمده

لیست سهامداران عمده

سهامدارتعداد سهام (ارزش سهام)ارزش اسمی (ریال)درصد سهام (%)مبلغ (ریال)
شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد104,379,584,8121,00038.7104,379,584,812,000
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام47,262,391,4481,00017.4647,262,391,448,000
فولادمبارکه اصفهان29,940,098,6771,00011.0329,940,098,677,000
سایر سهامداران 89,917,925,0631,00032.8189,917,925,063,000
تاریخ بروزرسانی:1402/12/21