سهامداران عمده

لیست سهامداران عمده

سهامدارتعداد سهام (ارزش سهام)ارزش اسمی (ریال)درصد سهام (%)مبلغ (ریال)
شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد47,014,499,0371,00039.5121,854,386,778,000
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام20,767,759,2821,00017.459,731,942,205,000
فولادمبارکه اصفهان12,419,295,6281,00010.445,792,192,513,000
سایر سهامداران 38,798,446,0531,00032.618,121,478,504,000
تاریخ بروزرسانی:1401/01/22