سنجش رضایت مشتریان

فرم سنجش رضایت مشتریان

با درود و احترام، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در راستای بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات و نیز درک کامل نظرات مشتریان، بصورت دوره ای، در نظر دارد برای محصولات و خدمات ارائه شده به آن شرکت میزان رضایت مشتریان خود را مورد سنجش قرار دهد، لذا خواهشمند است فرم ذیل را برای هر قرارداد یا پیش فاکتور تکمیل نمایید.

راهنمای امتیاز دهی

5: بسیار زیاد
4: زیاد
3: متوسط
2: کم
1: بسیار کم
1. کیفیت محصولات ارسال شده
2. تحویل به موقع محصولات مطابق با توافق حاصل شده
3. تناسب قیمت با کیفیت محصولات
4. کیفیت بارگیری محصولات
5. کیفیت و صحت مستندات مربوط به حمل محصول
6. سهولت دسترسی به افراد مورد نظر شما در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
7. نحوه برخورد و ارتباط پرسنل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
لطفا اطلاعات وارد شده را مورد بررسی قرار داده و پس از اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده نسبت به ثبت آن اقدام فرمایید.
با تشکر