اطلاعات مناقصه ها

لیست مناقصه ها

 شناسهشرحتاریخ شروع اعتبارتاریخ خاتمه اعتبار
401/06بدينوسيله باطلاع مي رساند شركت معدني و صنعتي چادرملو در نظر دارد فرآوری ( شامل تفکیک ...1401/07/041401/07/12
14010207شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درنظر دارد جهت تامین آهک و دولومیت فولادسازی خود نسبت به ...1401/02/071401/02/17

مناقصه شماره:401/06

بدينوسيله باطلاع مي رساند شركت معدني و صنعتي چادرملو در نظر دارد فرآوری ( شامل تفکیک ، برش کاری ، پرس کاری ، کوره خور کردن و ...) حدود 600 تن ( ماهانه 50 تن) ضایعات فلزی موجود در مجتمع معدنی خود واقع در کیلومتر 180 جاده یزد به طبس به منظور استفاده در کارخانه فولاد سازی خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
متقاضيان براي دريافت اسناد شركت در مناقصه و اطلاع از ساير شرايط حداكثر تا تاريخ 1401/07/12 با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ دو میلیون ريال به حساب جاري 1854800000133 نزد بانك سپه شعبه بلوار اسفنديار (كد1854) به نام شركت معدني و صنعتي چادرملو به آدرس تهران – خيابان نلسون ماندلا – خیابان عاطفی شرقی – کوچه رفیع –کوچه شبنم پ 28 واحد فروش مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
گروه:
کالا
تاریخ شروع اعتبار:
1401/07/04
تاریخ پایان اعتبار:
1401/07/12
محل اجرا:
مجتمع صنعتی چادرملو -کیلومتر 180 جاده اردکان به نائین
تماس:
79463206-26208034 - داخلی 206
شرایط شرکت کننده:
متقاضيان براي دريافت اسناد شركت در مناقصه و اطلاع از ساير شرايط حداكثر تا تاريخ 1401/07/12 با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ دو میلیون ريال به حساب جاري 1854800000133 نزد بانك سپه شعبه بلوار اسفنديار (كد1854) به نام شركت معدني و صنعتي چادرملو به آدرس تهران – خيابان نلسون ماندلا – خیابان عاطفی شرقی – کوچه رفیع –کوچه شبنم پ 28 واحد فروش مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
تاریخ ثبت:1401/07/04
تاریخ ویرایش:1401/07/04
موضوع: کالا
تعداد بازدید:3431