اطلاعات مناقصه ها

لیست مناقصه ها

 شناسهشرحتاریخ شروع اعتبارتاریخ خاتمه اعتبار
14010207شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درنظر دارد جهت تامین آهک و دولومیت فولادسازی خود نسبت به ...1401/02/071401/02/17

مناقصه شماره:14010207

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درنظر دارد جهت تامین آهک و دولومیت فولادسازی خود نسبت به شناسایی تولیدکنندگان داخلی این ماده اقدام نماید. لذا تولیدکنندگانی که تمایل به همکاری با این مجموعه دارند می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت یک هفته نسبت به ارسال آنالیز، مدارک و مستندات خود به همراه سوابق همکاری با دیگر شرکت ها و آگهی ثبت شرکت را به آدرس تهران- خیابان آفریقا- خیابان عاطفی شرقی- کوچه رفیع- کوچه شبنم- پلاک 28 – کدپستی 191779595670 ارسال نمایید
1- روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات
2- روزمه کاری
3- آنالیز بار ارسالی
گروه:
کالا
تاریخ شروع اعتبار:
1401/02/07
تاریخ پایان اعتبار:
1401/02/17
محل اجرا:
دفتر خیابان عاطفی
تماس:
26208045
شرایط شرکت کننده:
1- روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات
2- روزمه کاری
3- آنالیز بار ارسالی
تاریخ ثبت:1401/02/07
تاریخ ویرایش:1401/02/07
موضوع: کالا
تعداد بازدید:2190