گزارشات مالی

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سالیانه برای عملکرد سال مالی 1401

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سالیانه برای عملکرد سال مالی 1401
1402/04/01 253 2

صورتهای مالی تلفیقی 12 ماهه حسابرسی شده 1401(گزارش تفسیری مدیریت )

صورتهای مالی تلفیقی 12 ماهه حسابرسی شده 1401(گزارش تفسیری مدیریت )
1402/04/01 221 0

صورتهای مالی تلفیقی 12 ماهه حسابرسی شده 1401

صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت معدني و صنعتي چادرملو(سهامي عام) شامل صورت‌ هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند1401 و صورت ‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.
1402/03/29 250 3

صورتهای مالی 12 ماهه حسابرسی شده 1400

صورتهای مالی 12 ماهه حسابرسی شده 1400
1402/02/24 219 1

صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده 1401

صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده 1401
1402/02/23 185 1

صورت های مالی تلفیقی و گزارش تفسیری مدیریت

شركت معدني و صنعتي چادرملو ( سهامي عام ) گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399
1400/04/04 1349 3

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 - سود تحقق یافته هر سهم در 9 ماهه 1703 ریال
1399/10/25 2032 1

صورت های مالی تلفیقی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

معدنی و صنعتی چادرملو(#کچاد) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) سال مالی منتهی به 1398/12/29 زمان انتشار 1399/03/24 19:14:35
1399/03/24 1495 2

صورت های مالی میاندوره ای نه ماهه منتهی به 1398/12/29

صورت های مالی میاندوره ای نه ماهه منتهی به 1398/12/29
1398/10/22 2545 9
1