امور مالی و سهام

اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه

موضوع افزایش سرمایه:

تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه‌ای، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها، خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای، تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها و تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تامین سنگ آهن.


وضعیت نماد

15,953
16,089
12:30:04 - 1399/03/20
16,507
16,898
15,682
6,575
28,224,169
454,087,572,689

سابقه معاملات

تاریخ
قیمت پایانی
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
تعداد معاملات
حجم
ارزش
1399/03/20
16,089
15,682
16,898
6,575
28,224,169
454,087,572,689
1399/03/19
16,507
15,324
16,936
12,003
55,516,103
916,405,427,067
1399/03/18
16,130
15,970
16,134
2,658
23,890,292
385,347,990,549
1399/03/17
15,366
15,200
15,417
3,271
16,334,009
250,986,075,681
1399/03/13
14,683
14,100
14,760
4,243
19,539,230
286,888,576,422
1399/03/12
14,058
13,482
14,444
2,978
11,748,738
165,165,743,161
1399/03/11
14,065
13,662
14,900
3,971
15,890,991
223,499,712,030
1399/03/10
14,381
14,150
14,409
4,849
20,903,069
300,597,664,362
1399/03/07
13,723
13,165
14,319
4,484
19,303,860
264,912,730,802
1399/03/06
13,857
13,857
14,586
1,295
8,897,327
123,290,260,239

شرکت‌های هم‌گروه

عنوان
قیمت آخرین معامله
تعداد معاملات
حجم
ارزش
معدني‌ دماوند (كدما)
54,830
1,220
828,963
45,717,143,970
باما (كاما)
4,600
1,259
9,797,158
45,423,601,397
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)
13,840
695
4,821,811
66,366,291,390
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي)
20,780
328
511,529
10,638,233,260
معدني و صنعتي گل گهر (كگل)
11,800
495
4,785,787
56,148,655,480
معادن‌ بافق‌ (كبافق)
24,900
270
256,229
6,406,831,150
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز)
16,470
275
887,917
14,678,175,440
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن)
4,800
792
10,196,464
49,739,715,487

آخرین 3 تقاضای خرید و فروش

خرید

تعداد
حجم
قیمت
1
9,689
13,660
2
10,236
13,500
1
83,630
13,400

فروش

قیمت
حجم
تعداد
13,900
107
1
13,950
1,000
1
13,990
31,364
3

نمودار قیمت سهام چادرملو در 30 روز معاملاتی

تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)

1400/12/04
مبلغ جدید سرمایه: 119,000,000
محل تامین: سود انباشته
1395/01/24
مبلغ جدید سرمایه: 33,500,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1395/01/24
مبلغ جدید سرمایه: 28,215,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1392/04/26
مبلغ جدید سرمایه: 17,100,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1392/04/26
مبلغ جدید سرمایه: 12,000,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1389/03/10
مبلغ جدید سرمایه: 6,000,000
محل تامین: مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته
1385/11/01
مبلغ جدید سرمایه: 2,000,000
محل تامین: مطالبات حال شده و آورده نقدی
1383/10/02
مبلغ جدید سرمایه: 1,000,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1383/10/02
مبلغ جدید سرمایه: 750,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1377/09/11
مبلغ جدید سرمایه: 500,000
محل تامین: مطالبات حال شده
1377/04/10
مبلغ جدید سرمایه: 460,000
محل تامین: آورده نقدی
1376/05/13
مبلغ جدید سرمایه: 340,000
محل تامین: مطالبات حال شده
1373/05/11
مبلغ جدید سرمایه: 80,000
محل تامین: مطالبات حال شده
1371/03/18
مبلغ جدید سرمایه: 10
محل تامین: آورده نقدی
مشاهده فهرست تغییرات سرمایه شرکت

سهامداران عمده

شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد
تعداد سهام: 47,014,499,037
درصد سهام 39.51%
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام
تعداد سهام: 20,767,759,282
درصد سهام 17.45%
فولادمبارکه اصفهان
تعداد سهام: 12,419,295,628
درصد سهام 10.44%
سایر سهامداران
تعداد سهام: 38,798,446,053
درصد سهام 32.6%
مشاهده فهرست سهامداران عمده

آخرین اخبار مالی و سهام چاردملو

گزارش فعاليت هيأت مديره سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1400

گزارش فعالیت هیات مدیره
1401/04/16  سهام و بورس

صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به 29 اسفند 1400
1401/04/16  سهام و بورس

زمانبندی پیشنهادی تقسیم سود سهام سال 1400

برنامه پيشنهاد زمان بندي پرداخت سود سهامداران شرکت معدني و صنعتي چادرملو مربوط به عملکرد سال مالي منتهي به 1400/12/29
1401/04/16  سهام و بورس

ثبت افزایش سرمایه از مبلغ 55,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 119,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 63500000 میلیون ریال

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره DPM-IOP-00A-230 مورخ 1400/11/12 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/12/04 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 55,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 119,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 63500000)
1401/01/07  سهام و بورس

افزایش سرمایه 114 درصدی چادرملو در مجمع عمومی فوق العاده

با افزایش سرمایه از مبلغ 55،500،000،000،000 ریال (پنجاه پنج هزارو پانصد هزار میلیارد ریال ) به مبلغ 119،000،000،000،000 ریال(یکصدو نوزده هزار میلیارد ریال ) منقسم به 119،000،000،000 سهم یکهزار ریالی با نام عادی از محل سود انباشته از طریق صدور س
1400/12/04  سهام و بورس

موضوع: صدور مجوز افزایش سرمایه

موضوع: صدور مجوز افزایش سرمایه
1400/11/12  سهام و بورس

سود نقدی 2130 ریال برای هر سهم برای عملکرد سال 1399

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بر اساس در سامانه کدال منتشره آگهی در تاریخ 1400/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1400/04/12 درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش واقع در
1400/04/12  سهام و بورس

صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

1 .صورتھاي مالي تلفیقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سھامي عام) شامل صورت وضعیتمالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت ھاي سود و زيان، سود وزيان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جريان¬ھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ 99/12/30
1400/04/04  سهام و بورس

زمانبندی پیشنهادی تقسیم سود

اجرای ماده «12» دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، بدینوسیله برنامه زمان بندی پیشنهادی هیات مدیره در خصوص پرداخت سود نقدی به دارندگان سهام در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 1399
1400/04/04  سهام و بورس

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 - سود تحقق یافته هر سهم در 9 ماهه 1703 ریال

صورت های مالی 9 ماهه سال مالی 1399 افزایش 177 درصدی سود سهام در عملکرد 9 ماهه شرکت سود تحقق یافته هر سهم در 9 ماهه 1703 ریال
1399/10/25  سهام و بورس
مشاهده فهرست آخرین اخبار مالی و سهام چاردملو