امور مالی و سهام

آخرین مهلت استفاده از حق تقدم کچاد تاریخ 1402/05/01 تعیین شده است. نحوه مشارکت ...

آخرین مهلت استفاده از حق تقدم کچاد تاریخ 1402/05/01  تعیین شده  است. نحوه مشارکت

سهامداران محترم می توانند از سامانه های ذیل در افزایش سرمایه مشارکت نمایند :

نحوه استفاده از حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

1- جهت مشارکت در پذیره نویسی حق تقدم با نماد «کچادح» به صورت برخط، به درگاه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس https://ddn.csdiran.ir مراجعه فرمایید.


 

2- جهت مشارکت در پذیره نویسی حق تقدم با نماد «کچادح» به پورتابل سهامداران در سایت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو :  CHADORMALU.COM


 

3- جهت مشارکت در پذیره نویسی حق تقدم با نماد «کچادح» به  سامانه همراه بورس hamrahbours.ir

 


وضعیت نماد

15,953
16,089
12:30:04 - 1399/03/20
16,507
16,898
15,682
6,575
28,224,169
454,087,572,689

سابقه معاملات

تاریخ
قیمت پایانی
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
تعداد معاملات
حجم
ارزش
1399/03/20
16,089
15,682
16,898
6,575
28,224,169
454,087,572,689
1399/03/19
16,507
15,324
16,936
12,003
55,516,103
916,405,427,067
1399/03/18
16,130
15,970
16,134
2,658
23,890,292
385,347,990,549
1399/03/17
15,366
15,200
15,417
3,271
16,334,009
250,986,075,681
1399/03/13
14,683
14,100
14,760
4,243
19,539,230
286,888,576,422
1399/03/12
14,058
13,482
14,444
2,978
11,748,738
165,165,743,161
1399/03/11
14,065
13,662
14,900
3,971
15,890,991
223,499,712,030
1399/03/10
14,381
14,150
14,409
4,849
20,903,069
300,597,664,362
1399/03/07
13,723
13,165
14,319
4,484
19,303,860
264,912,730,802
1399/03/06
13,857
13,857
14,586
1,295
8,897,327
123,290,260,239

شرکت‌های هم‌گروه

عنوان
قیمت آخرین معامله
تعداد معاملات
حجم
ارزش
معدني‌ دماوند (كدما)
54,830
1,220
828,963
45,717,143,970
باما (كاما)
4,600
1,259
9,797,158
45,423,601,397
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)
13,840
695
4,821,811
66,366,291,390
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي)
20,780
328
511,529
10,638,233,260
معدني و صنعتي گل گهر (كگل)
11,800
495
4,785,787
56,148,655,480
معادن‌ بافق‌ (كبافق)
24,900
270
256,229
6,406,831,150
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز)
16,470
275
887,917
14,678,175,440
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن)
4,800
792
10,196,464
49,739,715,487

آخرین 3 تقاضای خرید و فروش

خرید

تعداد
حجم
قیمت
1
9,689
13,660
2
10,236
13,500
1
83,630
13,400

فروش

قیمت
حجم
تعداد
13,900
107
1
13,950
1,000
1
13,990
31,364
3

نمودار قیمت سهام چادرملو در 30 روز معاملاتی

تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)

1400/12/04
مبلغ جدید سرمایه: 119,000,000
محل تامین: سود انباشته
1395/01/24
مبلغ جدید سرمایه: 33,500,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1395/01/24
مبلغ جدید سرمایه: 28,215,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1392/04/26
مبلغ جدید سرمایه: 17,100,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1392/04/26
مبلغ جدید سرمایه: 12,000,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1389/03/10
مبلغ جدید سرمایه: 6,000,000
محل تامین: مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته
1385/11/01
مبلغ جدید سرمایه: 2,000,000
محل تامین: مطالبات حال شده و آورده نقدی
1383/10/02
مبلغ جدید سرمایه: 1,000,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1383/10/02
مبلغ جدید سرمایه: 750,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1377/09/11
مبلغ جدید سرمایه: 500,000
محل تامین: مطالبات حال شده
1377/04/10
مبلغ جدید سرمایه: 460,000
محل تامین: آورده نقدی
1376/05/13
مبلغ جدید سرمایه: 340,000
محل تامین: مطالبات حال شده
1373/05/11
مبلغ جدید سرمایه: 80,000
محل تامین: مطالبات حال شده
1371/03/18
مبلغ جدید سرمایه: 10
محل تامین: آورده نقدی
مشاهده فهرست تغییرات سرمایه شرکت

سهامداران عمده

شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد
تعداد سهام: 76,117,774,282
درصد سهام 39.54%
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام
تعداد سهام: 33,613,282,068
درصد سهام 17.46%
فولادمبارکه اصفهان
تعداد سهام: 12,419,295,628
درصد سهام 10.44%
سایر سهامداران
تعداد سهام: 70,349,648,022
درصد سهام 32.56%
مشاهده فهرست سهامداران عمده

آخرین اخبار مالی و سهام چاردملو

امروز اول مرداد 1402 آخرین روز مشارکت در افزایش سرمایه چادرملو می باشد با تشکر از همراهی شما

امروز اول مرداد 1402 آخرین روز مشارکت در افزایش سرمایه چادرملو شماره حسابهای جهت واریزشما عزیزان با تشکر از همراهی شما
1402/05/01  سهام و بورس

پرداخت مستقیم بابت افزایش سرمایه شمارۀ حساب 1854800296502 (به شباIR550150000001854800296502

حساب شمارۀ 1854800296502 (به شباIR550150000001854800296502 ( به‌نام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام، نزد بانک سپه شعبۀ بلوار اسفندیار کد 1854 جهت واریز افزایش سرمایه معرفی شده است .
1402/04/31  سهام و بورس

نحوه مشارکت در افزایش سرمایه : https://ddn.csdiran.ir ، پرتابل سهامداران چادرملو CHADORMALU.COMو همراه بورسhamrahbours.ir

1- به صورت برخط، به درگاه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس https://ddn.csdiran.ir مراجعه فرمایید. 2- پورتابل سهامداران در سایت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو : CHADORMALU.COM 3- سامانه همراه بورس hamrahbours.ir 4-حضور به بانک سپه شماره حساب 18548002965
1402/04/29  سهام و بورس

آخرین مهلت استفاده از حق تقدم چادرملو (ح کچاد) اول مرداد 1402

سود سهامداران محترم حقیقی، سبدها و صندوق سرمایه گذاری واریز شد . شماره حساب 1854800296502 بانک سپه جهت واریز افزایش سرمایه
1402/04/18  سهام و بورس

سود سهام سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام بحساب معرفی شده سهامداران در سامانه سجام واریز شد

سود سهام سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام بحساب معرفی شده سهامداران در سامانه سجام واریز شد
1402/04/18  سهام و بورس

آخرین مهلت استفاده از حق تقدم کچاد تاریخ 1402/05/01 تعیین شده است ونحوه مشارکت

نحوه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامداران محترم می توانند از سامانه های ذیل در افزایش سرمایه مشارکت نمایند
1402/04/15  سهام و بورس

سهامداران محترم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای دریافت سود سجامی شوند

سهامداران محترم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای دریافت سود سجامی شوند
1402/04/12  سهام و بورس

پرداخت سود سهامداران حقیقی از تاریخ 1402/04/20 از طریق سجام

جهت تسهیل امور سهامداران، سود سهام سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها (سجامی) توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سهامی عام) به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام، در تاریخ 1402/04/20 از طریق سامانه سجام پردا
1402/04/11  سهام و بورس

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران حقیقی و صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری ها

جهت تسهیل امور سهامداران، سود سهام سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها (سجامی) توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سهامی عام) به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام، در تاریخ 1402/04/20 از طریق سامانه سجام پردا
1402/04/11  سهام و بورس

شماره حساب مشارکت در افزایش سرمایه چادرملو بانک سپه شماره حساب 1854800296502

شماره حسابه زیر جهت واریز وجوه بابت خرید حق تقدم تعیین شده است. شناسه پرداخت اشخاص حقیقی کد ملی و شناسه پرداخت اشخاص حقوقی شناسه ملی شرکت می باشد شماره حساب 1854800296502 بانک سپه بلوار اسفنديار(کد 1854)
1402/04/10  سهام و بورس
مشاهده فهرست آخرین اخبار مالی و سهام چاردملو