آدرس و تلفن تماس: (دفتر تهران-واحد بازرگانی)
آدرس: خیابان آفریقا، خیابان عاطفی شرقی، کوچه رفیع، بن‌بست شبنم پلاک 28
تلفن: 79463000 (021)
فکس: 26208029 (021)