اخبار مالی و سهام چادرملو


امروز اول مرداد 1402 آخرین روز مشارکت در افزایش سرمایه چادرملو می باشد با تشکر از همراهی شما

امروز اول مرداد 1402 آخرین روز مشارکت در افزایش سرمایه چادرملو شماره حسابهای جهت واریزشما عزیزان با تشکر از همراهی شما

1402/05/01 سهام و بورس 540


پرداخت مستقیم بابت افزایش سرمایه شمارۀ حساب 1854800296502 (به شباIR550150000001854800296502

حساب شمارۀ 1854800296502 (به شباIR550150000001854800296502 ( به‌نام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام، نزد بانک سپه شعبۀ بلوار اسفندیار کد 1854 جهت واریز افزایش سرمایه معرفی شده است .

1402/04/31 سهام و بورس 540


نحوه مشارکت در افزایش سرمایه : https://ddn.csdiran.ir ، پرتابل سهامداران چادرملو CHADORMALU.COMو همراه بورسhamrahbours.ir

1- به صورت برخط، به درگاه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس https://ddn.csdiran.ir مراجعه فرمایید. 2- پورتابل سهامداران در سایت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو : CHADORMALU.COM 3- سامانه همراه بورس hamrahbours.ir 4-حضور به بانک سپه شماره حساب 18548002965

1402/04/29 سهام و بورس 1466


آخرین مهلت استفاده از حق تقدم چادرملو (ح کچاد) اول مرداد 1402

سود سهامداران محترم حقیقی، سبدها و صندوق سرمایه گذاری واریز شد . شماره حساب 1854800296502 بانک سپه جهت واریز افزایش سرمایه

1402/04/18 سهام و بورس 1715


سود سهام سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام بحساب معرفی شده سهامداران در سامانه سجام واریز شد

سود سهام سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام بحساب معرفی شده سهامداران در سامانه سجام واریز شد

1402/04/18 سهام و بورس 311


آخرین مهلت استفاده از حق تقدم کچاد تاریخ 1402/05/01 تعیین شده است ونحوه مشارکت

نحوه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامداران محترم می توانند از سامانه های ذیل در افزایش سرمایه مشارکت نمایند

1402/04/15 سهام و بورس 1087


سهامداران محترم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای دریافت سود سجامی شوند

سهامداران محترم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای دریافت سود سجامی شوند

1402/04/12 سهام و بورس 362


پرداخت سود سهامداران حقیقی از تاریخ 1402/04/20 از طریق سجام

جهت تسهیل امور سهامداران، سود سهام سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها (سجامی) توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سهامی عام) به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام، در تاریخ 1402/04/20 از طریق سامانه سجام پردا

1402/04/11 سهام و بورس 1189


اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران حقیقی و صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری ها

جهت تسهیل امور سهامداران، سود سهام سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها (سجامی) توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سهامی عام) به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام، در تاریخ 1402/04/20 از طریق سامانه سجام پردا

1402/04/11 سهام و بورس 279


شماره حساب مشارکت در افزایش سرمایه چادرملو بانک سپه شماره حساب 1854800296502

شماره حسابه زیر جهت واریز وجوه بابت خرید حق تقدم تعیین شده است. شناسه پرداخت اشخاص حقیقی کد ملی و شناسه پرداخت اشخاص حقوقی شناسه ملی شرکت می باشد شماره حساب 1854800296502 بانک سپه بلوار اسفنديار(کد 1854)

1402/04/10 سهام و بورس 379


1 2 3 4 5 6 7 8 9 آخرین