پیشنهادات

راهنما

- از شما دعوت می شود پیشنهادات اصلاحی خود را در جهت بهبود فرآیند های سازمانی با ما درمیان بگذارید.
- لطفا اطلاعات هویتی خود را به طور دقیق وارد نمایید تا بتوان با شما به سادگی ارتباط برقرار نمود.
- موضوع و متن پیشنهاد اجباری بوده و باید به صورت شفاف بیان شود.
- پس از ثبت پیشنهاد به آدرس ایمیل شما مشخصات وارد شده ارسال می شود.
- با استفاده از کد پیگیری و شماره موبایل می توانید از وضعیت پیشنهاد خود مطلع شوید.
پیگیری پیشنهاد

فرم پیشنهادات